Privacy Policy

Quiff Resources sangat komited dengan melindungi maklumat peribadi pelanggannya. Quiff Resources hanya akan menggunakan maklumat peribadi yang diperolehi menerusi borang pendaftaran yang mana maklumat peribadi pelanggan itu diberi secara sukarela oleh pihak pelanggan.

Quiff Resources mendapatkan dan menyimpan maklumat peribadi pelanggan kerana dua sebab;
Pertama: Untuk proses tempahan pelanggan
Kedua: Untuk beri perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

Quiff Resources tidak akan menghantar email pada masa hadapan melainkan pelanggan telah memberi kebenaran.

Quiff Resources akan memberikan hak kepada pelanggan untuk menolak atau tidak menerima sebarang email pemasaran atau email iklan dari Quiff Resources.

Jenis maklumat peribadi yang akan Quiff Resources simpan adalah seperti:

    Nama Pelanggan
    Alamat Pelanggan
    Nombor Telefon Pelanggan
    Alamat Email Pelanggan
    Nombor Akaun Bank

Quiff Resources tidak akan mengumpul dan menyimpan maklumat sensitif tanpa pengetahuan dan kebenaran pelanggan.

Maklumat yang disimpan Quiff Resources adalah tepat dan terkini. Pelanggan boleh memeriksa dan memastikan maklumat tentang diri pelanggan itu dengan cara

Maklumat yang disimpan Quiff Resources adalah selamat menerusi polisi dalaman syarikat dan undang-undang negara Malaysia.

Quiff Resources menggunakan teknologi untuk menganalisis aktiviti pelanggan di laman web Quiff Resources. Ini termasuk penggunaan 'Cookies' yang mana maklumat tersimpan di pelayar internet pelanggan. Pelanggan kebiasaanya boleh mengubahsuai konfigurasi pelayar internet pelanggan untuk mengelak perkara ini. Maklumat yang didapati menggunakan cara ini boleh digunakan untuk memastikan identiti seseorang pelanggan, sekiranya konfigurasi 'Cookies' tidak diubah.

Sekiranya pelanggan mempunyai soalan atau komen berkenaan 'Privacy Policy', pelanggan perlu hubungi kami menerusi email atau contact form atau mana-mana saluran yang dirasakan sesuai.